Việt Nam Việt Nam English English

NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trang chủ >> Hội thảo môi trường

LĨNH VỰC THÔNG TIN, HỘI CHỢ VÀ HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH

MỤC TIÊU

- Củng cố các mối quan hệ hợp tác với các Trung tâm, Viện, Trường Đại học, Học viện và các đối tác trong nước và quốc tế hiện có;

 - Tăng cường và mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ.

 - Tăng cường hợp tác quốc tế nhất là với các cơ sở nghiên cứu, viện nghiên cứu trong khu vực để liên kết đào tạo, trao đổi kinh nghiệm.

GIẢI PHÁP

- Nâng cao số lượng các công trình nghiên cứu khoa học được đăng trên các tạp chí, ấn phẩm khoa học có uy tín trong nước và quốc tế.

 - Tích cực hợp tác với các cơ quan quản lý, các tổ chức quốc tế để triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học. Chủ động liên kết với các trường đại học lớn trong nước, có nhiều kinh nghiệm, uy tín về hợp tác quốc tế để tăng cường, mở rộng công tác hợp tác quốc tế trong nghiên cứu.

 - Mở rộng hợp tác với các tổ chức nghiên cứu khoa học và các nhà khoa học trong và ngoài nước. Đẩy mạnh các chương trình giao lưu, trao đổi học thuật, tăng cường tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế; có chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có học hàm, học vị cao đáp ứng tốt yêu cầu hợp tác quốc tế.

 - Thường xuyên tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các trường Đại học, Học viện và các Viện nghiên cứu trong và ngoài nước để cán bộ của Phòng Môi trường đến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm và tìm cơ hội phát triển hợp tác.

 • Nghiên cứu môi trườngoverlay
  Nghiên cứu đổi mới hoạt động quản lý và triển khai thực hiện các đề tài, dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
 • Tư vấn môi trườngoverlay
  Giúp khách hàng áp dụng các biện pháp và công cụ phù hợp nhằm bảo vệ tốt môi trường tại DN cũng như hoàn thành tốt trách nhiệm xã hội.
 • Đánh giá TĐ chính sáchoverlay
  Đánh giá sự ảnh hưởng của chính sách đối với các đối tượng khác nhau trong xã hội và đối với sự phát triển chung của xã hội
 • Tham mưu, tham vấnoverlay
  Nhận xét, đánh giá, bình luận, thẩm định các công trình khoa học, dự án, đề án, đề tài trong lĩnh vực Môi Trường.
 • Hợp tác, đào tạooverlay
  Xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, tư vấn Môi Trường có đủ tiêu chuẩn và đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu và tư vấn.
 • Hội thảo môi trườngoverlay
  Tăng cường hợp tác quốc tế nhất là với các cơ sở, viện nghiên cứu trong khu vực để liên kết đào tạo, trao đổi kinh nghiệm.