Việt Nam Việt Nam English English

NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trang chủ >> Tư vấn môi trường

MỤC TIÊU

Quản lý môi trường là để bảo vệ môi trường, một công tác được xã hội và doanh nghiệp cùng quan tâm. Quản lý môi trường tại doanh nghiệp là hướng các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội sao cho cân bằng với mục tiêu bảo vệ môi trường. Trong lĩnh vực này, Phòng sẽ xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm sẵn sàng cung cấp các dịch vụ tư vấn giúp khách hàng áp dụng các biện pháp và công cụ phù hợp nhằm bảo vệ tốt môi trường tại doanh nghiệp cũng như hoàn thành tốt trách nhiệm doanh nghiệp với cộng đồng xã hội. Các dịch vụ tư vấn quản lý môi trường tiêu biểu như sau:

- Khảo sát và đánh giá hiện trạng môi trường.

- Giám sát và lập báo cáo môi trường định kỳ.

- Đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

- Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý môi trường hiệu quả tại doanh nghiệp.

- Tư vấn pháp lý về môi trường.

GIẢI PHÁP

 Phát triển dịch vụ môi trường (DVMT) là yêu cầu tất yếu của quá trình phát triển và hội nhập kinh tế toàn cầu trước áp lực ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Trong giai đoạn vừa qua, Việt Nam cũng đã tham gia một số cam kết quốc tế về tự do hóa thương mại đối với DVMT trong khuôn khổ các cam kết thương mại đa phương như WTO, TPP, APEC, ASEAN và một số cam kết thương mại song phương như Hiệp định tự do hóa thương mại Việt Nam - EU; khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Mặc dù vậy, hiện nay vẫn còn nhiều nội dung chưa thống nhất về phân loại DVMT trên thế giới cũng như một số khác biệt trong thống kê về phân loại DVMT của Việt Nam, các chính sách hỗ trợ phát triển vẫn còn nhiều bất cập. Tuy nhiên, DVMT là một ngành rất tiềm năng do nhu cầu ngày càng gia tăng từ trong nước cũng như từ quá trình tự do hóa thương mại. Do vậy, để khắc phục các hạn chế và khai thác các lợi thế tiềm năng này, trong thời gian tới, Việt Nam cần tập trung hơn nữa trong việc rà soát, bổ sung và hoàn thiện các chính sách, pháp luật hiện hành nhằm hỗ trợ phát triển DVMT.

 - Đánh giá tác động môi trường tổng hợp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trung tâm điện lực có nguy cơ gây ô nhiễm cao. Đánh giá hiện trạng công tác an toàn và bảo vệ môi trường các hồ chứa quặng đuôi khoáng sản trên toàn quốc.

 - Tiếp tục thực hiện các hoạt động điều tra, đánh giá công nghệ sản xuất và các nguồn thải tập trung một số ngành như thép, dệt nhuộm, hóa chất, nhiệt điện…

 - Tiếp theo nghiên cứu cơ chế, hợp tác công tư trong một số lĩnh vực DVMT, lĩnh vực DVMT cần xã hội hóa và mức độ xã hội hóa, kế hoạch và lộ trình xã hội hóa, các cơ chế chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế phi Nhà nước tham gia đầu tư cung cấp hàng hóa và dịch vụ môi trường.

 - Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện khung chính sách, pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường ở Việt Nam; trong đó tập trung vào 3 nhóm nội dung lớn, bao gồm: Nhóm các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển dịch vụ môi trường; Nhóm các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng dịch vụ môi trường và Nhóm chính sách thành lập một số tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư của Nhà nước đủ mạnh để giải quyết những vấn đề lớn, bức xúc về môi trường của đất nước.

 • Nghiên cứu môi trườngoverlay
  Nghiên cứu đổi mới hoạt động quản lý và triển khai thực hiện các đề tài, dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
 • Tư vấn môi trườngoverlay
  Giúp khách hàng áp dụng các biện pháp và công cụ phù hợp nhằm bảo vệ tốt môi trường tại DN cũng như hoàn thành tốt trách nhiệm xã hội.
 • Đánh giá TĐ chính sáchoverlay
  Đánh giá sự ảnh hưởng của chính sách đối với các đối tượng khác nhau trong xã hội và đối với sự phát triển chung của xã hội
 • Tham mưu, tham vấnoverlay
  Nhận xét, đánh giá, bình luận, thẩm định các công trình khoa học, dự án, đề án, đề tài trong lĩnh vực Môi Trường.
 • Hợp tác, đào tạooverlay
  Xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, tư vấn Môi Trường có đủ tiêu chuẩn và đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu và tư vấn.
 • Hội thảo môi trườngoverlay
  Tăng cường hợp tác quốc tế nhất là với các cơ sở, viện nghiên cứu trong khu vực để liên kết đào tạo, trao đổi kinh nghiệm.