Việt Nam Việt Nam English English
 • Nghiên cứu đổi mới hoạt động quản lý và triển khai thực hiện các đề tài, dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
  Nghiên cứu môi trườngoverlay
 • Giúp khách hàng áp dụng các biện pháp và công cụ phù hợp nhằm bảo vệ tốt môi…
  Tư vấn môi trườngoverlay
 • Đánh giá sự ảnh hưởng của chính sách đối với các đối tượng khác nhau trong xã hội và đối với…
  Đánh giá TĐ chính sáchoverlay
 • Nhận xét, đánh giá, bình luận, thẩm định các công trình khoa học, dự án, đề án, đề…
  Tham mưu, tham vấnoverlay
 • Xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, tư vấn Môi Trường có đủ tiêu chuẩn và đáp ứng được yêu…
  Hợp tác, đào tạooverlay
 • Tăng cường hợp tác quốc tế nhất là với các cơ sở, viện nghiên cứu trong khu vực để liên kết đào tạo, trao đổi…
  Hội thảo môi trườngoverlay
Bài viết
Đối tác