Việt Nam Việt Nam English English

NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trang chủ >> Kết quả nghiên cứu

Đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch thăm dò, khai thác quặng sắt đến năm 2020, có xét đến năm 2030

Tên dự án

Đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch thăm dò, khai thác quặng sắt đến năm 2020, có xét đến năm 2030

Địa điểm thực hiện

Cả nước

Tên chủ đầu tư

Bộ Công Thương

Tên gói thầu

Quy hoạch thăm dò, khai thác quặng sắt đến năm 2020, có xét đến năm 2030

Giá hợp đồng

300.000.000 đồng

Tư cách tham dự thầu

Chỉ định thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Hoàn thành năm 2013

Thời gian thực tế đã thực hiện

Hoàn thành năm 2014

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu đã thực hiện theo hợp đồng

- Lập đề cương; thực hiện đánh giá, nghiên cứu, khảo sát; xây dựng báo cáo tổng hợp.

- Thẩm định báo cáo tại Bộ Tài nguyên và Môi trường


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHÁC
 • Nghiên cứu môi trườngoverlay
  Nghiên cứu đổi mới hoạt động quản lý và triển khai thực hiện các đề tài, dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
 • Tư vấn môi trườngoverlay
  Giúp khách hàng áp dụng các biện pháp và công cụ phù hợp nhằm bảo vệ tốt môi trường tại DN cũng như hoàn thành tốt trách nhiệm xã hội.
 • Đánh giá TĐ chính sáchoverlay
  Đánh giá sự ảnh hưởng của chính sách đối với các đối tượng khác nhau trong xã hội và đối với sự phát triển chung của xã hội
 • Tham mưu, tham vấnoverlay
  Nhận xét, đánh giá, bình luận, thẩm định các công trình khoa học, dự án, đề án, đề tài trong lĩnh vực Môi Trường.
 • Hợp tác, đào tạooverlay
  Xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, tư vấn Môi Trường có đủ tiêu chuẩn và đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu và tư vấn.
 • Hội thảo môi trườngoverlay
  Tăng cường hợp tác quốc tế nhất là với các cơ sở, viện nghiên cứu trong khu vực để liên kết đào tạo, trao đổi kinh nghiệm.