Việt Nam Việt Nam English English
Trang chủ >> Hội thảo môi trường

LĨNH VỰC THÔNG TIN, HỘI CHỢ VÀ HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH

1. Kết quả đạt được

- Phòng Môi trường đã chủ trì tổ chức Hội thảo quốc gia mô hình quản lý môi trường khu công nghiệp ngày 30-31 tháng 10 năm 2008 tại Nha Trang, Khánh Hòa thu hút 200 khách mời là đại diện các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý khu công nghiệp, sở Tài nguyên và Môi trường… Hội thảo có lãnh đạo Bộ Công Thương và lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa tham dự.

- Phòng Môi trường đã có gian hàng tham dự Triển lãm và Hội thảo Quốc gia về sản phẩm và công nghệ thân thiện môi trường-Vietnam EFProtech 2009 ngày 17/322009 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ- Hà Nội, Bộ Công Thương và công ty cổ phần quảng cáo và hội chợ triển lãm C.I.S Việt Nam đã tổ chức.

- Ngày 19/3/2015, tại Hà Nội, Phòng Môi trường, Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách công nghiệp (IPSI-Bộ Công thương) phối hợp với Quỹ Châu Á tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm “Xây dựng mô hình Khu công nghiệp carbon thấp: Các giải pháp và chính sách hỗ trợ”.

- Phòng Môi trường đã tham gia phối hợp tổ chức “Triển lãm và Hội thảo quốc gia về sản phẩm, công nghệ thân thiện môi trường ngành Công Thương” 2014 tại Hà Nội thu hút 110 gian hàng của 70 công ty trong nước và quốc tế, trong đó đáng chú ý là khu triển lãm của hơn 50 công ty Hàn Quốc với 60 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm, công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực như xử lý rác, nước thải, sản xuất điện, gas, năng lượng tái sinh và các thiết bị liên quan… đã thu hút sự quan tâm của các ngành, lĩnh vực mọi đời sống xã hội.

2. Đánh giá chung

Hội thảo chuyên đề là một phương thức quản lý qua đó nhà quản lý có thể huy động trí tuệ tập thể, tri thức và kinh nghiệm của các thành viên, đặc biệt là các chuyên gia nhằm giải quyết những vấn đề phức tạp; tổ chức trao đổi thông tin giữa các thành viên trong tổ chức; truyền đạt trực tiếp các quyết định quản lý đến những người thực hiện. Hội thảo luôn là biện pháp tốt nhất kết nối các thành viên.

Hội thảo có thể mang các mục đích khác nhau, song nếu không có lý do xác đáng và cuộc Hội thảo được tổ chức kém hiệu quả thì thường làm mất thời gian của mọi người. Vấn đề đặt ra là làm sao tổ chức hội thảo có hiệu quả nhất, chấm dứt tình trạng “loạn hội thảo”, loại bỏ những cuộc hội thảo gây lãng phí thời gian, tiền bạc của nhân dân, đất nước.

Xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thành phần tham dự; đề cao và thực hiện nghiêm túc chế độ trách nhiệm cá nhân trong phân công và xử lý công việc, bảo đảm tăng cường hiệu lực, hiệu quả thống nhất và thông suốt. Cuộc họp có mục tiêu rõ ràng mới khuyến khích người tham dự bởi vì họ cần phải biết nó nhắm đến vấn đề gì. Mục tiêu đó cũng sẽ giúp cho các cuộc hội thảo tập trung vào trọng điểm.

Một số người đi dự hội thảo thay còn chưa chuẩn bị đầy đủ nội dung theo yêu cầu của người uỷ nhiệm (thông tin và nội dung của cuộc họp để người đi họp thay có thể tham gia thảo luận), chưa có trách nhiệm phát biểu ý kiến tại hội nghị. Khi tham gia ý kiến phải chịu trách nhiệm về những phát ngôn của mình đưa ra tại cuộc họp.

Những thông tin về cuộc họp nhiều khi chưa được chuyển kịp thời đến những người tham dự, chưa đảm bảo đúng thời gian (bắt đầu, kết thúc, độ dài).

Hiện tại việc nghiên cứu, triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ, trước hết là công nghệ thông tin, vào việc đổi mới công tác hội nghị và hội thảo chuyên ngành còn rất hạn chế.