Việt Nam Việt Nam English English

GIỚI THIỆU

Phòng Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững

Trang chủ >> Nhân sự chủ chốt

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

TT Họ và tên Chức vụ Số năm kinh nghiệm
1 ThS. Phạm Hồng Hiệp Trưởng phòng 20 năm
2 TS. Vương Quang Lượng Phó trưởng phòng 11 năm
3 TS. Nguyễn Quang Tuyển Phó trưởng phòng 22 năm
4 KS. Nguyễn Thị Tùng Chi Nghiên cứu viên 16 năm
5 CN. Trần Ngọc Thịnh Nghiên cứu viên 27 năm
6 ThS. Trương Thị Thanh Huyền Nghiên cứu viên 6 năm
7 ThS. Nguyễn Hồng Thơm Nghiên cứu viên 6 năm
8 CN. Ngô Đức Thanh Nghiên cứu viên 27 năm
9 ThS. Nguyễn Trọng Nghĩa Nghiên cứu viên 5 năm
10 ThS. Trần Thị Hà My Nghiên cứu viên 2 năm
11 KS. Nguyễn Thanh Tùng Nghiên cứu viên 2 năm

 • Nghiên cứu môi trườngoverlay
  Nghiên cứu đổi mới hoạt động quản lý và triển khai thực hiện các đề tài, dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
 • Tư vấn môi trườngoverlay
  Giúp khách hàng áp dụng các biện pháp và công cụ phù hợp nhằm bảo vệ tốt môi trường tại DN cũng như hoàn thành tốt trách nhiệm xã hội.
 • Đánh giá TĐ chính sáchoverlay
  Đánh giá sự ảnh hưởng của chính sách đối với các đối tượng khác nhau trong xã hội và đối với sự phát triển chung của xã hội
 • Tham mưu, tham vấnoverlay
  Nhận xét, đánh giá, bình luận, thẩm định các công trình khoa học, dự án, đề án, đề tài trong lĩnh vực Môi Trường.
 • Hợp tác, đào tạooverlay
  Xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, tư vấn Môi Trường có đủ tiêu chuẩn và đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu và tư vấn.
 • Hội thảo môi trườngoverlay
  Tăng cường hợp tác quốc tế nhất là với các cơ sở, viện nghiên cứu trong khu vực để liên kết đào tạo, trao đổi kinh nghiệm.