Việt Nam Việt Nam English English

NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trang chủ >> Kết quả nghiên cứu

Xây dựng mô hình hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển theo định hướng cacbon thấp ở Việt Nam

Đây là hoạt động thuộc dự án “xây dựng mô hình hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam phát triển theo định hướng carbon thấp-Nghiên cứu thí điểm tại Đà Nẵng”, do Bộ Ngoại giao Anh tài trợ, được thực hiện trong giai đoạn 2012-2015. Kết quả bước đầu của dự án đã góp phần cắt giảm 1,6 nghìn tấn CO2 cho một Khu công nghiệp ở Đà Nẵng thông qua quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà kính.

Giai đoạn 1: Desk study - Nghiên cứu dữ liệu tiền dự án

Giai đoạn 2: (từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 02 năm 2014)

Hoạt động 1: Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án

Hoạt động 2: Mô hình Khu công nghiệp cacbon thấp tại Đà Nẵng

Hoạt động 2.1: Khảo sát đường baseline – kiểm kê khí nhà kính và điều tra nguồn phát thải chính tại các Khu công nghiệp.

Hoạt động 2.2: Xây dựng kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính cho các khu công nghiệp và xây dựng hệ thống quản lý

Giai đoạn 3: từ tháng 7 năm 2014 đến tháng 02 năm 2015

Hoạt động 1: Mô hình Khu công nghiệp Cacbon thấp tại Đà Nẵng

Hoạt động 1.1: Xây dựng kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà kính khu công nghiệp Liên Chiểu

Hoạt động 1.2: Tìm kiếm và kết nối công ty tư vấn dịch vụ môi trường và cacbon thấp với Khu công nghiệp

Hoạt động 2: Đối thoại chính sách để nhân rộng mô hình Khu công nghiệp cacbon thấp

Dự án “Xây dựng mô hình Khu công nghiệp carbon thấp” rất mới, lần đầu tiên kết hợp được các đơn vị nghiên cứu ở Trung ương với cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp địa phương trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Việc kiểm kê khí nhà kính ở cấp quốc gia đã được thực hiện, nhưng đây cũng là lần đầu tiên lượng phát thải khí nhà kính cho một đối tượng cụ thể như một doanh nghiệp hay một Khu công nghiệp được tính toán thành công.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHÁC
 • Nghiên cứu môi trườngoverlay
  Nghiên cứu đổi mới hoạt động quản lý và triển khai thực hiện các đề tài, dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
 • Tư vấn môi trườngoverlay
  Giúp khách hàng áp dụng các biện pháp và công cụ phù hợp nhằm bảo vệ tốt môi trường tại DN cũng như hoàn thành tốt trách nhiệm xã hội.
 • Đánh giá TĐ chính sáchoverlay
  Đánh giá sự ảnh hưởng của chính sách đối với các đối tượng khác nhau trong xã hội và đối với sự phát triển chung của xã hội
 • Tham mưu, tham vấnoverlay
  Nhận xét, đánh giá, bình luận, thẩm định các công trình khoa học, dự án, đề án, đề tài trong lĩnh vực Môi Trường.
 • Hợp tác, đào tạooverlay
  Xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, tư vấn Môi Trường có đủ tiêu chuẩn và đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu và tư vấn.
 • Hội thảo môi trườngoverlay
  Tăng cường hợp tác quốc tế nhất là với các cơ sở, viện nghiên cứu trong khu vực để liên kết đào tạo, trao đổi kinh nghiệm.